รายละเอียดวิชา

วันนี้กับ เมื่อวาน. ฉันฝึกครู.      ให้เป็นผู้  ช่วยกัน.  วันที่สอน.
 จัดอบรม. ให้ครู. รู้ขั้นตอน.       สร้างสื่อสอน ศิษย์ตน สมคนครู
นำsocial. Media. ประยุกต์ใช้.  สร้างblogราย. วิชา. คุณค่าหรู
แต่งให้สวย  พร้อมเนื้อหา ให้น่าดู. รวมความรู้ สร้างสรรค์ กันทุกคน
นำFacebook ประยุกต์ด้วย ตัวช่วยเสริม   แหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม บรรลุผล
ปฏิสัมพันธ์  นักเรียนครู ทุกผู้คน.   สร้างข้อสอบ วัดผล  บนเน็ตรอ
มีเวลา QRCode  แนะนำให้.       สร้างเอาไว้ ให้นักเรียน เพียรส่องหนอ
Smartphone tabletมี อย่ารีรอ.   ใช้ส่องต่อ. ตรงcodeเห็น ตื่นเต้นดี
แถมสอนต่อ Aurasma. ครูน่าใช้.  แนะนำให้  ครูสร้างเป็น เด่นศักดิ์ศรี
คือเป้าหมาย มอบไว้ให้  วรนารี.     ครูสอนดี. สื่อก้าวนำ ล้ำหน้าเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น